Trong
Hoàng Hiệp
04.3566.7818
0974.96.00.88
Hoàng Anh
04.3566.7818
090.888.0407
Hoàng lan
04.3566.7818
Phùng Quý
04.3566.7818
0979.346.366
Mạnh Tùng
04.3566.7818
0987.231.827
Phương linh
04.3566.7818
0912.901.201
Huyền Trang
04.3566.7818
0904.952.811
Minh Tú
04.3566.7818
0943.90.91.98
Vũ Tài
04.3566.7818
0973.367.080
Xem
Sắp xếp theo

Thiết bị lấy mẫu vân tay FINGKEY HAMSTER III

Giá bán: 3.350.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

MÁY KIỂM SOÁT RA / VÀO & CHẤM CÔNG NAC-5000F (EM)

Giá bán: 20.890.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:NAC-5000F (EM): Máy đọc Vân Tay + Thẻ EM + Password + Nhận Dạng Khuôn Mặt

MÁY KIỂM SOÁT RA / VÀO & CHẤM CÔNG NAC-5000F

Giá bán: 20.190.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:NAC-5000F: Máy đọc Vân Tay + Password + Nhận Dạng Khuôn Mặt

MÁY KIỂM SOÁT RA / VÀO & CHẤM CÔNG NAC-5000C

Giá bán: 18.450.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:NAC-5000C (EM): Máy đọc Vân Tay + Thẻ EM + Password + Chụp Hình Khuôn Mặt

MÁY KIỂM SOÁT RA / VÀO & CHẤM CÔNG NAC-5000C

Giá bán: 17.950.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:NAC-5000C: Máy đọc Vân Tay + Password + Chụp Hình Khuôn Mặt

Máy Chấm Công kiểm soát cửa NITGEN NAC-5000R

Giá bán: 16.990.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:NAC-5000R: Máy đọc Vân Tay + Thẻ EM + Password

Máy Chấm Công kiểm soát cửa NITGEN NAC-5000S

Giá bán: 16.500.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:NAC-5000S: Máy đọc Vân Tay + Password

Máy Chấm Công Vân Tay-Kiểm soát ra vào Nitgen eNBioAccess T5

Giá bán: 15.500.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:SW300-R (EM): Máy đọc Vân Tay + Thẻ EM + Password + Chụp Hình Khuôn Mặt

Máy Chấm Công Kiểm Soát Cửa NITGEN NAC2500 PLUS

Giá bán: 9.890.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:NAC-2500 Plus: Máy đọc Vân Tay + Password

Máy Chấm Công Kiểm Soát Cửa NITGEN NAC2500 PLUS (EM)

Giá bán: 10.290.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:NAC-2500R Plus (EM): Máy đọc Vân Tay + Thẻ EM + Password

Máy Chấm Công - Kiểm Soát Cửa công nghệ thẻ RF NITGEN NAC-2500NRC

Giá bán: 8.050.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

MÁY KIỂM SOÁT RA / VÀO & CHẤM CÔNG SW101M1-R (EM)

Giá bán: 8.890.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:Kết nối máy tính qua mạng LAN TCP/IP, Wiegand Out (24/32bit) để kiểm soát cửa và chấm công. CPU 32-bit / 200MHz , 8MB DRAM + 8MB Flash.

MÁY KIỂM SOÁT RA / VÀO & CHẤM CÔNG SW101M1-S

Giá bán: 8.100.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:Kết nối máy tính qua mạng LAN TCP/IP, Wiegand Out (24/32bit) để kiểm soát cửa và chấm công. CPU 32-bit / 200MHz , 8MB DRAM + 8MB Flash.

Kiểm soát cửa - Chấm công NITGEN FINGKEY ACCESS - SW101M1-RC

Giá bán: 8.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:Kết nối máy tính qua mạng LAN TCP/IP, Wiegand Out (24/32bit) để kiểm soát cửa và chấm công. CPU 32-bit / 200MHz , 8MB DRAM + 8MB Flash. Màn hình hiển thị LCD 122x32, bàn phím cảm ứng, Lưu được 5,000 Thẻ và 20,000 sự kiện ra / vào.