Trong
Hoàng Hiệp
04.3566.7818
0974.96.00.88
Hoàng Anh
04.3566.7818
090.888.0407
Hoàng lan
04.3566.7818
Phùng Quý
04.3566.7818
0979.346.366
Mạnh Tùng
04.3566.7818
0987.231.827
Phương linh
04.3566.7818
0912.901.201
Huyền Trang
04.3566.7818
0904.952.811
Minh Tú
04.3566.7818
0943.90.91.98
Vũ Tài
04.3566.7818
0973.367.080
Xem
Sắp xếp theo

Cổng xoay ba càng bán tự động TS2222

Giá bán: 52.680.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Cổng xoay ba càng bán tự động TS2211

Giá bán: 48.680.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Cổng xoay ba càng bán tự động TS2200

Giá bán: 46.680.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Cổng xoay ba càng bán tự động TS2122

Giá bán: 37.550.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Cổng xoay ba càng bán tự động TS2100

Giá bán: 32.550.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Cổng xoay ba càng bán tự động TS2022

Giá bán: 38.350.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Cổng xoay ba càng bán tự động TS2011

Giá bán: 35.350.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Cổng xoay ba càng bán tự động TS2000

Giá bán: 33.350.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Cổng xoay ba càng bán tự động TS1222

Giá bán: 45.960.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Cổng xoay ba càng bán tự động TS1211

Giá bán: 41.960.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Cổng xoay ba càng bán tự động TS1200

Giá bán: 36.960.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Cổng xoay ba càng bán tự động TS1022

Giá bán: 32.500.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Cổng xoay ba càng bán tự động TS1011

Giá bán: 29.500.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Cổng xoay ba càng bán tự động TS1000

Giá bán: 26.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Thiết bị lấy mẫu vân tay FINGKEY HAMSTER III

Giá bán: 3.350.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

MÁY KIỂM SOÁT RA / VÀO & CHẤM CÔNG NAC-5000F (EM)

Giá bán: 20.890.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:NAC-5000F (EM): Máy đọc Vân Tay + Thẻ EM + Password + Nhận Dạng Khuôn Mặt

MÁY KIỂM SOÁT RA / VÀO & CHẤM CÔNG NAC-5000F

Giá bán: 20.190.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:NAC-5000F: Máy đọc Vân Tay + Password + Nhận Dạng Khuôn Mặt

MÁY KIỂM SOÁT RA / VÀO & CHẤM CÔNG NAC-5000C

Giá bán: 18.450.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:NAC-5000C (EM): Máy đọc Vân Tay + Thẻ EM + Password + Chụp Hình Khuôn Mặt

MÁY KIỂM SOÁT RA / VÀO & CHẤM CÔNG NAC-5000C

Giá bán: 17.950.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:NAC-5000C: Máy đọc Vân Tay + Password + Chụp Hình Khuôn Mặt

Máy Chấm Công kiểm soát cửa NITGEN NAC-5000R

Giá bán: 16.990.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:NAC-5000R: Máy đọc Vân Tay + Thẻ EM + Password

Máy Chấm Công kiểm soát cửa NITGEN NAC-5000S

Giá bán: 16.500.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:NAC-5000S: Máy đọc Vân Tay + Password

Máy Chấm Công Vân Tay-Kiểm soát ra vào Nitgen eNBioAccess T5

Giá bán: 15.500.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:SW300-R (EM): Máy đọc Vân Tay + Thẻ EM + Password + Chụp Hình Khuôn Mặt

Máy Chấm Công Kiểm Soát Cửa NITGEN NAC2500 PLUS

Giá bán: 9.890.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:NAC-2500 Plus: Máy đọc Vân Tay + Password

Máy Chấm Công Kiểm Soát Cửa NITGEN NAC2500 PLUS (EM)

Giá bán: 10.290.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:NAC-2500R Plus (EM): Máy đọc Vân Tay + Thẻ EM + Password