Trong
Hoàng Hiệp
04.3566.7818
0974.96.00.88
Hoàng Anh
04.3566.7818
090.888.0407
Hoàng lan
04.3566.7818
Phùng Quý
04.3566.7818
0979.346.366
Mạnh Tùng
04.3566.7818
0987.231.827
Phương linh
04.3566.7818
0912.901.201
Huyền Trang
04.3566.7818
0904.952.811
Minh Tú
04.3566.7818
0943.90.91.98
Vũ Tài
04.3566.7818
0973.367.080
Xem
Sắp xếp theo

Motor thân gang chân đế Hồng Ký HK M1/214D

Giá bán: 1.230.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Motor thân gang chân đế Hồng Ký HK M214L

Giá bán: 2.800.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Motor thân gang chân đế Hồng Ký HK M1.514

Giá bán: 2.150.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Motor thân gang chân đế Hồng Ký HK M114D

Giá bán: 1.750.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Motor thân gang chân đế Hồng Ký HK M532

Giá bán: 2.850.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:- Trục máy được cân bằng động - Công nghệ quấn dây và đai dây bằng máy - Công nghệ gia công vỏ motor trên máy CNC (Computer Numerical Control) - Tiết kiệm điện năng, và độ bền cơ điện tốt

Motor thân gang chân đế Hồng Ký HK M534

Giá bán: 2.950.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:- Trục máy được cân bằng động - Công nghệ quấn dây và đai dây bằng máy - Công nghệ gia công vỏ motor trên máy CNC (Computer Numerical Control) - Tiết kiệm điện năng, và độ bền cơ điện tốt

Motor thân gang chân đế Hồng Ký HK M332

Giá bán: 2.350.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:- Trục máy được cân bằng động - Công nghệ quấn dây và đai dây bằng máy - Công nghệ gia công vỏ motor trên máy CNC (Computer Numerical Control) - Tiết kiệm điện năng, và độ bền cơ điện tốt

Motor thân gang chân đế Hồng Ký HK M334

Giá bán: 2.350.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:- Trục máy được cân bằng động - Công nghệ quấn dây và đai dây bằng máy - Công nghệ gia công vỏ motor trên máy CNC (Computer Numerical Control)

Motor thân gang chân đế Hồng Ký HK M336

Giá bán: 2.900.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:Công nghệ Đài Loan: Động cơ điện công suất từ 1/2HP đến 20HP 3 pha. Ưu điểm: - Trục máy được cân bằng động - Công nghệ quấn dây và đai dây bằng máy

Motor thân gang chân đế Hồng Ký HK M234

Giá bán: 1.700.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:Công nghệ Đài Loan: Động cơ điện công suất từ 1/2HP đến 20HP 3 pha. Ưu điểm: - Trục máy được cân bằng động - Công nghệ quấn dây và đai dây bằng máy - Công nghệ gia công vỏ motor trên máy CNC (Computer Numerical Control) - Tiết kiệm điện năng, và độ bền cơ điện tốt

Motor thân gang chân đế Hồng Ký HK M236

Giá bán: 2.350.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:- Trục máy được cân bằng động - Công nghệ quấn dây và đai dây bằng máy - Công nghệ gia công vỏ motor trên máy CNC (Computer Numerical Control) - Tiết kiệm điện năng, và độ bền cơ điện tốt

Motor thân gang chân đế Hồng Ký HK M316

Giá bán: 1.700.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:- Trục máy được cân bằng động - Công nghệ quấn dây và đai dây bằng máy - Công nghệ gia công vỏ motor trên máy CNC (Computer Numerical Control) - Tiết kiệm điện năng, và độ bền cơ điện tốt

Motor thân gang chân đế Hồng Ký HK M312

Giá bán: 2.400.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:Công nghệ Đài Loan: Động cơ điện công suất từ 1/2HP đến 20HP 3 pha. Ưu điểm: - Trục máy được cân bằng động - Công nghệ quấn dây và đai dây bằng máy

Motor thân gang chân đế Hồng Ký HK M314

Giá bán: 3.400.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:- Trục máy được cân bằng động - Công nghệ quấn dây và đai dây bằng máy - Công nghệ gia công vỏ motor trên máy CNC (Computer Numerical Control)