Trong
Hoàng Hiệp
04.3566.7818
0974.96.00.88
Hoàng Anh
04.3566.7818
090.888.0407
Hoàng lan
04.3566.7818
Phùng Quý
04.3566.7818
0979.346.366
Mạnh Tùng
04.3566.7818
0987.231.827
Phương linh
04.3566.7818
0912.901.201
Huyền Trang
04.3566.7818
0904.952.811
Minh Tú
04.3566.7818
0943.90.91.98
Vũ Tài
04.3566.7818
0973.367.080
Xem
Sắp xếp theo

Đầu ghi hình kỹ thuật số 04 kênh Ctring S3004

Giá bán: 12.750.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình kỹ thuật số 08 kênh Ctring H3008

Giá bán: 12.750.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh Ctring H3016

Giá bán: 15.500.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình kỹ thuật số 04 kênh Ctring H3004

Giá bán: 8.650.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh Ctring H2016

Giá bán: 11.100.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình Picotech PC-2316 ME

Giá bán: 17.050.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình 4 camera Rifatron D1-4U

Giá bán: 8.700.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Video receiver ( 4 kênh) VIVOTEK , RX7101

Giá bán: 8.150.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Video websever 1 cổng VIVOTEK , VS2101

Giá bán: 8.900.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Video webserver 1 cổng

Giá bán: 5.350.900 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu chuyển đổi Analog - IP 4 kênh Vivotek VS2403

Giá bán: 10.600.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình 16 kênh Rifatron MH-1648

Giá bán: 28.000.800 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình 16 kênh Rifatron HD1-1648

Giá bán: 43.293.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình 4 kênh Vantech VT-4100

Giá bán: 4.630.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi 08 kênh Vantech VT-8100

Giá bán: 6.100.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình 16 kênh Vantech VT-16100

Giá bán: 9.800.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi KTS 16 camera Nichietsu HDR-16KE/JP Full D1

Giá bán: 6.500.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi KTS 04 kênh Nichietsu Hybrid DVR-04BE/JP

Giá bán: 9.950.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi KTS 04 kênh Nichietsu NVR-04AF/JP

Giá bán: 9.325.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi KTS 16 kênh Nichietsu NVR-16AF/JP

Giá bán: 21.900.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi VDTECH VDT-2700BV 04CH

Giá bán: 2.700.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình AVTECH AVC798ZB

Giá bán: 8.650.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình 8 camera Rifatron SH-824

Giá bán: 17.900.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình kỹ thuật số 08 kênh Ctring S3008

Giá bán: 1.300.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm: