Trong
Hoàng Hiệp
04.3566.7818
0974.96.00.88
Hoàng Anh
04.3566.7818
090.888.0407
Hoàng lan
04.3566.7818
Phùng Quý
04.3566.7818
0979.346.366
Mạnh Tùng
04.3566.7818
0987.231.827
Phương linh
04.3566.7818
0912.901.201
Huyền Trang
04.3566.7818
0904.952.811
Minh Tú
04.3566.7818
0943.90.91.98
Vũ Tài
04.3566.7818
0973.367.080
Xem
Sắp xếp theo

Đầu ghi hình Questek QTX-7016NVR

Giá bán: 21.800.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình IP Qnap, 24 kênh, dạng gắn tủ Rack VS-8024U-RP

Giá bán: 92.290.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình IP, 20 kênh Qnap VS-6020 Pro

Giá bán: 84.900.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình IP, 16 kênh Qnap VS-6016 Pro

Giá bán: 69.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình IP, 12 kênh Qnap VS-6012 Pro

Giá bán: 63.300.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình IP, 20 kênh (Project Only) Qnap VS-5020

Giá bán: 54.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình IP, 12 kênh (Project Only) Qnap VS-5012

Giá bán: 39.850.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình IP, 16 kênh Qnap VS-4016 Pro

Giá bán: 55.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình IP, 12 kênh Qnap VS-4012 Pro

Giá bán: 48.700.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình IP, 8 kênh Qnap VS-4008 Pro

Giá bán: 42.500.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình IP, 16 kênh (Project Only) Qnap VS-4016U-RP

Giá bán: 57.510.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình IP, 16 kênh Qnap VS-4016U-RP Pro

Giá bán: 70.470.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình kỹ thuật số 09 kênh Tomtech XQ-P900H

Giá bán: 22.650.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình 16 kênh Rifatron MH-1648

Giá bán: 28.000.800 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình 16 kênh Rifatron HD1-1648

Giá bán: 43.293.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi KTS 16 kênh Nichietsu NVR-16AF/JP

Giá bán: 21.900.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình 32 kênh Vantech VT-8032

Giá bán: 63.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình Vantech VT-410HD

Giá bán: 48.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình Vantech VT-32100

Giá bán: 37.450.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình Vantech VT-16200D1

Giá bán: 28.150.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình 32 kênh Vantech VP-32300

Giá bán: 36.460.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình IP, 32 kênh Qnap VS-8032

Giá bán: 92.100.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình IP Qnap, 24 kênh VS-8040

Giá bán: 79.900.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh Ctring V5016

Giá bán: 23.610.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm: