Trong
Hoàng Hiệp
04.3566.7818
0974.96.00.88
Hoàng Anh
04.3566.7818
090.888.0407
Hoàng lan
04.3566.7818
Phùng Quý
04.3566.7818
0979.346.366
Mạnh Tùng
04.3566.7818
0987.231.827
Phương linh
04.3566.7818
0912.901.201
Huyền Trang
04.3566.7818
0904.952.811
Minh Tú
04.3566.7818
0943.90.91.98
Vũ Tài
04.3566.7818
0973.367.080
Xem
Sắp xếp theo

Tcam DVS-3508-K

Giá bán: 1.350.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:1/3SONY480TVL,1 đèn hồng ngoại thế hệ thứ 3,khoảng cách đèn chiếu 30-50 m
1.350.000 vnđ

Tcam DVS-3502-K

Giá bán: 1.050.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:1/3SONY420TVL,1 đèn hồng ngoại thế hệ thứ 3,khoảng cách đèn chiếu 30-50 m
1.050.000 vnđ

Tcam DVS-3909-F4

Giá bán: 1.795.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:1/3SONY540TVL,4 đèn hồng ngoại thế hệ thứ 3,khoảng cách đèn chiếu 80-100m
1.795.000 vnđ

Tcam DVS-3908-F4

Giá bán: 1.720.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:1/3SONY480TVL,4 đèn hồng ngoại thế hệ thứ 3,khoảng cách đèn chiếu 80-100m
1.720.000 vnđ

Tcam DVS-3902-F4

Giá bán: 1.420.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:1/3SONY420TVL,4 đèn hồng ngoại thế hệ thứ 3,khoảng cách đèn chiếu 80-100m
1.420.000 vnđ

Tcam DVS-3910F4-CS

Giá bán: 1.500.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:1/3COMS600TVL,4 đèn hồng ngoại thế hệ thứ 3,khoảng cách đèn chiếu 80-100m
1.500.000 vnđ

Tcam DVS-3602-F2

Giá bán: 1.105.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:1/3SONY420TVL,2 đèn hồng ngoại thế hệ thứ 3,khoảng cách đèn chiếu 40-60m
1.105.000 vnđ

Tcam DVS-3608-F2

Giá bán: 1.395.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:1/3SONY480TVL,2 đèn hồng ngoại thế hệ thứ 3,khoảng cách đèn chiếu 40-60m
1.395.000 vnđ

Tcam DVS-3609-F2

Giá bán: 1.590.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:1/3SONY540TVL,2 đèn hồng ngoại thế hệ thứ 3,khoảng cách đèn chiếu 40-60m
1.590.000 vnđ

Tcam DVS-3610-F2

Giá bán: 1.680.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:1/3SONY600TVL,2 đèn hồng ngoại thế hệ thứ 3,khoảng cách đèn chiếu 40-60m
1.680.000 vnđ

Tcam DVS-3612-F2

Giá bán: 1.810.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:1/3SONY700TVL,1 đèn hồng ngoại thế hệ thứ 3,khoảng cách đèn chiếu 40-60m
1.810.000 vnđ

Tcam DVS-3610F2-CS

Giá bán: 1.200.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:1/3COMS600TVL,2 đèn hồng ngoại thế hệ thứ 3,khoảng cách đèn chiếu 30-50 m
1.200.000 vnđ

Tcam DVS-3512-F1

Giá bán: 1.680.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:1/3SONY700TVL,1 đèn hồng ngoại thế hệ thứ 3,khoảng cách đèn chiếu 30-50 m
1.680.000 vnđ

Tcam DVS-3509-F1

Giá bán: 1.380.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:1/3SONY540TVL,1 đèn hồng ngoại thế hệ thứ 3,khoảng cách đèn chiếu 30-50 m
1.380.000 vnđ

CyTech CD-1232

Giá bán: 850.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:(CD-1052 1/3 SONY 540 TVL / 3.6mm 1,056,000) (CD-01D2 1/3 DIS SONY 600 TVL / 3.6mm 986,000) (CD-1062 1/3 SONY Effio 650 TVL / 3.6mm 1,335,000)
850.000 vnđ

CyTech CD-1032

Giá bán: 880.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:
880.000 vnđ

Cytech CD-1052

Giá bán: 1.100.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:
1.100.000 vnđ

CtyTech CD-01D2

Giá bán: 950.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:1/3 DIS SONY 600 TVL / 3.6mm
950.000 vnđ

Cytech CD-1062

Giá bán: 1.650.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:
1.650.000 vnđ

CyTech CD 1732

Giá bán: 1.150.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:(CD-1752 1/3 SONY 540 TVL / 3.6mm 1,301,000 ) (CD-17D2 1/3 DIS SONY 600 TVL / 3.6mm 1,231,000) (CD-1762 1/3 SONY Effio 650 TVL / 3.6mm 1,586,000 )
1.150.000 vnđ

CtyTech CD 18D2

Giá bán: 1.750.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:
1.750.000 vnđ

HT-38Z23

Giá bán: 1.450.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:
1.450.000 vnđ

HT-56Z02

Giá bán: 1.250.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:
1.250.000 vnđ

HT-56Z01

Giá bán: 1.500.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:
1.500.000 vnđ