Trong
Hoàng Hiệp
04.3566.7818
0974.96.00.88
Hoàng Anh
04.3566.7818
090.888.0407
Hoàng lan
04.3566.7818
Phùng Quý
04.3566.7818
0979.346.366
Mạnh Tùng
04.3566.7818
0987.231.827
Phương linh
04.3566.7818
0912.901.201
Huyền Trang
04.3566.7818
0904.952.811
Minh Tú
04.3566.7818
0943.90.91.98
Vũ Tài
04.3566.7818
0973.367.080
Xem
Sắp xếp theo

Máy in thẻ nhựa DATACARD RP90 Plus E

Giá bán: 145.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy in thẻ nhựa DataCard SD260

Giá bán: 40.800.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy in thẻ nhựa HiTi CS200e

Giá bán: 27.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy in thẻ nhựa Zebra P640i

Giá bán: VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy in thẻ nhựa Zebra P630i

Giá bán: VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy in thẻ nhựa Dis XID-8300

Giá bán: 73.832.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy in thẻ nhựa Nisca PR5310

Giá bán: 83.875.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy in thẻ nhựa Nisca PR-C101

Giá bán: 48.977.500 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy in thẻ nhựa Fargo Persona C30e

Giá bán: 39.215.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy in thẻ nhựa Magicard Tango 2 (M9006-745)

Giá bán: 55.495.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy in thẻ nhựa Zebracard P210i

Giá bán: 28.985.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy in thẻ nhựa Zebracard P205

Giá bán: VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy in thẻ nhựa Datacard SP35 Plus

Giá bán: 27.058.350 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy in thẻ nhựa EDIsecure VP 200

Giá bán: VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy in thẻ nhựa Evolis Tattoo 2

Giá bán: 32.725.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy in thẻ nhựa Zebra P100i

Giá bán: 28.200.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:* Máy in card nhiều màu, một mặt, phương thức in nhuộm thăng hoa trực tiếp, giao diện USB. * Màn hình điều khiển LCD. * Tốc độ in 35s/card khi in đủ màu 1 mặt * Tốc độ in 6s/card khi 1 màu 1 mặt * Độ phân giải: 300 dpi/ 12 dots per mm * Bộ nhớ: 8MB * Có thể in trên các loại Card: PVC, Composite PVC, Magnetic stripe ISO 7811, Smart card contact và contactless. * Card thickness: 20 - 40 mil * Card Size: CR80 ISO 7810, 54 mm x 86 mm * Bô cung cấp card: 100 cards (30 mil) * Kích thước: 201x235x328mm (WxHxD) * Nguồn điện: 220V-50Hz

Máy in thẻ nhựa Zebra P110i

Giá bán: 31.200.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:* Máy in card nhiều màu, một mặt, phương thức in nhuộm thăng hoa trực tiếp, giao diện USB. * Màn hình điều khiển LCD. * Tốc độ in 30s/card khi in đủ màu 1 mặt * Độ phân giải: 300 dpi/ 12 dots per mm * Bộ nhớ: 8MB * Có thể in trên các loại Card: PVC, PVC Composite, Magnetic stripe ISO 7811. * Card thickness: 30 mil * Card Size: CR80 ISO 7810, 54 mm x 86 mm * Bô cung cấp card: 100 cards (30 mil) * Kích thước: 201x235x328mm (WxHxD) * Nguồn điện: 220V-50Hz

Máy in thẻ nhựa Zebra P110m

Giá bán: 28.200.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:* Máy in card nhiều màu, hai mặt, phương thức in nhuộm thăng hoa trực tiếp, giao diện USB. * Màn hình điều khiển LCD. * Tốc độ in 40s/card khi in đủ màu 2 mặt * Độ phân giải: 300 dpi/ 12 dots per mm * Bộ nhớ: 8MB * Có thể in trên các loại Card: PVC, PVC Composite, Magnetic stripe ISO 7811. * Card thickness: 30 mil * Card Size: CR80 ISO 7810, 54 mm x 86 mm * Bô cung cấp card: 100 cards (30 mil) * Kích thước: 201x235x328mm (WxHxD) * Nguồn điện: 220V-50Hz

Máy in thẻ nhựa Zebra ZXP3 ( in 1 mặt )

Giá bán: 32.600.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:* Máy in card nhiều màu, 01 mặt, phương thức in nhuộm thăng hoa trực tiếp, giao diện USB 2.0. * Màn hình điều khiển LCD. * Tốc độ in 750card/h đơn sắc 01 mặt, 180 card/h đủ màu YMCKO 01 mặt. * Độ phân giải: 300 dpi/ 12 dots per mm * Bộ nhớ: 32MB * Có thể in trên các loại Card: PVC, PVC Composite, Magnetic stripe ISO 7811. * Card thickness: 30 mil * Card Size: CR-80 ISO 7810 format, Type ID-1, 2.12" x 3.38" (54 x 86 mm) * Bô cung cấp card: 100 cards (30 mil) * Kích thước: 201x236x368mm (WxHxD) * Nguồn điện: 220V-50Hz

Máy in thẻ nhựa Zebra ZXP3 ( in 2 mặt )

Giá bán: 47.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:* Máy in card nhiều màu, 02 mặt, phương thức in nhuộm thăng hoa trực tiếp, giao diện USB 2.0. * Màn hình điều khiển LCD. * Tốc độ in 750card/h đơn sắc 01 mặt, 180 card/h đủ màu YMCKO 01 mặt. * Độ phân giải: 300 dpi/ 12 dots per mm * Bộ nhớ: 32MB * Có thể in trên các loại Card: PVC, PVC Composite, Magnetic stripe ISO 7811. * Card thickness: 30 mil * Card Size: CR-80 ISO 7810 format, Type ID-1, 2.12" x 3.38" (54 x 86 mm) * Bô cung cấp card: 100 cards (30 mil) * Kích thước: 201x236x368mm (WxHxD) * Nguồn điện: 220V-50Hz

Máy in thẻ nhựa Zebra P330i

Giá bán: 48.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:* Máy in card nhiều màu, một mặt, phương thức in nhuộm thăng hoa trực tiếp, giao diện USB. * Tốc độ in 144 card/h khi in đủ màu 1 mặt * Tốc độ in 692 card/h khi in 1 màu 1 mặt * Màn hình điều khiển LCD. * Độ phân giải: 300 dpi/ 12 dots per mm * Bộ nhớ: 20MB * Có thể in trên các loại Card: PVC, PVC Composite, UHF Gen 2 RFID, adhesive backed, Magnetic stripe ISO 7811, Smart card contact và contactless. • Card thickness: 10 mil (.25 mm) to 60 mil (1.524 mm). * Card Size: CR80 ISO 7810, 54 mm x 86 mm • Card feeder capacity: 100 cards (30 mil) or 220 cards (option) • Card output hopper capacity: 100 cards (30 mil) * Kích thước: 462x256x239mm (WxHxD) * Nguồn điện: 220V-50Hz

Máy in thẻ nhựa Zebra P330m

Giá bán: 47.900.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:Máy in card một màu, một mặt, phương thức in nhuộm thăng hoa trực tiếp, giao diện USB. * Tốc độ in 692 card/h khi in 1 màu 1 mặt * Màn hình điều khiển LCD. * Độ phân giải: 300 dpi/ 12 dots per mm * Bộ nhớ: 20MB * Có thể in trên các loại Card: PVC, PVC Composite, adhesive backed, Magnetic stripe ISO 7811, Smart card contact và contactless • Card thickness: 10 mil (.25 mm) to 60 mil (1.524 mm) * Card Size: CR80 ISO 7810, 54 mm x 86 mm • Card feeder capacity: 100 cards (30 mil) or 220 cards (option) • Card output hopper capacity: 100 cards (30 mil) * Kích thước: 462x256x239mm (WxHxD) * Nguồn điện: 220V-50Hz

Máy in thẻ nhựa Polaroid P3500S

Giá bán: 46.050.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy in thẻ nhựa FARGO HDP5000

Giá bán: 109.983.500 VNĐ
Mô tả sản phẩm: