Trong
Hoàng Hiệp
04.3566.7818
0974.96.00.88
Hoàng Anh
04.3566.7818
090.888.0407
Hoàng lan
04.3566.7818
Phùng Quý
04.3566.7818
0979.346.366
Mạnh Tùng
04.3566.7818
0987.231.827
Phương linh
04.3566.7818
0912.901.201
Huyền Trang
04.3566.7818
0904.952.811
Minh Tú
04.3566.7818
0943.90.91.98
Vũ Tài
04.3566.7818
0973.367.080
Xem
Sắp xếp theo

Đầu đọc mã vạch Motorola LS 2208

Giá bán: 2.150.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc Datalogic Falcon 5500 RFID

Giá bán: 26.600.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) 1202G

Giá bán: VNĐ
Mô tả sản phẩm:

MÁY QUÉT MÃ VẠCH PDA Unitech PA600

Giá bán: 32.940.600 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

MÁY QUÉT MÃ VẠCH DATALOGIC PowerScan 7000 SR

Giá bán: VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy quét mã vạch DATALOGIC QSI MOBILE QuickScan M2130

Giá bán: 8.500.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch DATALOGIC GRYPHON IMAGER Gryphon D4130

Giá bán: 8.400.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch DATALOGIC GRYPHON D432E - RS232

Giá bán: 8.600.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch 1 tia Birch BD-388II

Giá bán: 1.250.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch đa tia Birch BS-360BU

Giá bán: 5.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch 1 tia Birch CD-100BU

Giá bán: 1.150.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy quét mã vạch Datalogic Magellan 1100i

Giá bán: 7.529.280 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy quét mã vạch Delfiscan C80

Giá bán: 4.117.575 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy tính di động Honeywell’s Dolphin 6100

Giá bán: VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy tính di động Honeywell Dolphin 99GX

Giá bán: VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy tính di động CipherLab CPT 9500

Giá bán: VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch Motorola LS 4208

Giá bán: 4.500.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch Motorola LS9203I

Giá bán: 5.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch Motorola DS 4208

Giá bán: VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch Motorola DS 6700

Giá bán: VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch Motorola LS 3408

Giá bán: VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy quét mã vạch Delfiscan C70

Giá bán: 3.294.060 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch Symbol LS9203

Giá bán: 7.535.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy đọc mã vạch Prowill IS-900 RH

Giá bán: 9.955.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm: