Trong
Hoàng Hiệp
04.3566.7818
0974.96.00.88
Hoàng Anh
04.3566.7818
090.888.0407
Hoàng lan
04.3566.7818
Phùng Quý
04.3566.7818
0979.346.366
Mạnh Tùng
04.3566.7818
0987.231.827
Phương linh
04.3566.7818
0912.901.201
Huyền Trang
04.3566.7818
0904.952.811
Minh Tú
04.3566.7818
0943.90.91.98
Vũ Tài
04.3566.7818
0973.367.080
Xem
Sắp xếp theo

Máy quét mã vạch Đa tia Datalogic Magellan 2200VS

Giá bán: 6.700.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy quét mã vạch ko dây Datalogic Gryphon M4130

Giá bán: 14.500.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS-7820

Giá bán: 7.200.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy quét mã vạch ko dây Datalogic PowerScan 8300 Mobile

Giá bán: 25.700.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS-2022

Giá bán: 22.352.550 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch ZEBEX Z 3021

Giá bán: 3.630.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS 6720

Giá bán: 6.200.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch Unitech MS180

Giá bán: 1.200.500 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch Unitech MS320

Giá bán: 4.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch Unitech MS120

Giá bán: 4.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch Unitech MS100

Giá bán: 4.500.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch Unitech MS835

Giá bán: 5.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch Metrologic SP5700

Giá bán: 32.835.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch METROLOGIC MS 9590 ( Cổng COM )

Giá bán: 4.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy đọc mã vạch 2 chiều Honeywell (Metrologic) MS-1633

Giá bán: 15.950.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

MÁY QUÉT MÃ VẠCH CỐ CHÂN ĐẾ DATALOGIC ADIDA 9110LS

Giá bán: 3.000.500 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3152

Giá bán: 7.172.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy quét mã vạch PSC Magellan 1000I

Giá bán: 8.705.400 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy quét mã vạch Delfiscan C51

Giá bán: 2.705.835 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy quét mã vạch Datalogic Powerscan PD8300

Giá bán: 16.235.010 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy quét mã vạch DelfiScan C71

Giá bán: 3.411.705 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS-9591

Giá bán: 3.100.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch Datalogic PSC QS6500

Giá bán: 4.941.090 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch ko dây Delfi M71

Giá bán: 11.764.500 VNĐ
Mô tả sản phẩm: