Trong
Hoàng Hiệp
04.3566.7818
0974.96.00.88
Hoàng Anh
04.3566.7818
090.888.0407
Hoàng lan
04.3566.7818
Phùng Quý
04.3566.7818
0979.346.366
Mạnh Tùng
04.3566.7818
0987.231.827
Phương linh
04.3566.7818
0912.901.201
Huyền Trang
04.3566.7818
0904.952.811
Minh Tú
04.3566.7818
0943.90.91.98
Vũ Tài
04.3566.7818
0973.367.080
Xem
Sắp xếp theo

Máy Quét mã vạch Đa tia Datalogic PowerScan 2D

Giá bán: 15.200.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch Datalogic GD4430 2D

Giá bán: 9.900.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch đa tia Metrologic Fusion MS3780

Giá bán: 5.500.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch Datalogic Diamond

Giá bán: 9.955.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch Zebex Z6010

Giá bán: 6.470.475 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy quét mã vạch hai chiều DATALOGIC Gryphon 2D Plus

Giá bán: 12.400.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy quét mã vạch hai chiều Datalogic PowerScan 8500 Desk

Giá bán: 16.470.300 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy quét mã vạch hai chiều(2D) Datalogic Gryphone D230

Giá bán: 8.705.730 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy quét mã vạch Datalogic Quickscan 2330L

Giá bán: 3.999.930 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy Quét mã vạch Scanner TopCash AL4S

Giá bán: 1.650.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy Quét mã vạch Scanner Topcash AL3S

Giá bán: 1.500.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS9541

Giá bán: 3.646.995 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch DATALOGIC Catcher D531

Giá bán: 10.175.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS5145

Giá bán: 2.500.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch DATALOGIC HERON G - D130

Giá bán: 3.999.600 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch OPTICON OPL 6845

Giá bán: 5.170.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch Symbol DS6608

Giá bán: 12.721.500 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch ZEBEX Z-6070

Giá bán: 7.711.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS1690

Giá bán: 8.700.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch DATALOGIC GRYPHON™ DESK

Giá bán: 6.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy Quét mã vạch Scanner TopCash A380

Giá bán: 1.300.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS9540

Giá bán: 2.695.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Đầu đọc mã vạch Datalogic Magellan 2300HS

Giá bán: 11.058.630 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

MÁY QUÉT MÃ VẠCH PDA Datalogic Falcon®GUN(Model 4420 )

Giá bán: 44.705.100 VNĐ
Mô tả sản phẩm: