Trong
Hoàng Hiệp
04.3566.7818
0974.96.00.88
Hoàng Anh
04.3566.7818
090.888.0407
Hoàng lan
04.3566.7818
Phùng Quý
04.3566.7818
0979.346.366
Mạnh Tùng
04.3566.7818
0987.231.827
Phương linh
04.3566.7818
0912.901.201
Huyền Trang
04.3566.7818
0904.952.811
Minh Tú
04.3566.7818
0943.90.91.98
Vũ Tài
04.3566.7818
0973.367.080
Xem
Sắp xếp theo

Máy phát điện KAMA KDE 16SS

Giá bán: 139.800.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện KAMA KDE-11SS

Giá bán: 127.400.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện KAMA KDE-6500T3

Giá bán: 26.500.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện KAMA KDE3500T

Giá bán: 17.050.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện KAMA KGE12E3

Giá bán: 41.030.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện KAMA KGE12E

Giá bán: 38.600.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện KAMA KGE2500X

Giá bán: 7.150.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện KAMA IG1000

Giá bán: 7.550.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện Kama dùng Diesel KDE-30ST3

Giá bán: 176.660.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện Kama KDE-35ST3

Giá bán: 211.766.500 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện Kama dùng Diesel KDE-45ST3

Giá bán: 258.819.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện Kama dùng Diesel KDE-60ST3

Giá bán: 321.406.140 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện Kama dùng Diesel KDE-100ST3

Giá bán: 337.758.795 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện KAMA KDE 13SS3

Giá bán: 133.800.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện KAMA KGE-6500X

Giá bán: 16.550.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện KAMA KDE12E

Giá bán: VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện KAMA KGE2500E

Giá bán: 8.800.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện KAMA KGE 4000E

Giá bán: 11.900.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện KIPOR KDE 6700TA

Giá bán: 29.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:Tần số định mức 50 Hz Công suất định mức 4.5 kVA Số pha 1 pha

Máy phát điện KAMA KDE6500T chạy dầu

Giá bán: 20.900.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện KAMA KDE12T3N

Giá bán: VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện KAMA KDE135T3DK

Giá bán: VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện KAMA KDE25TDN

Giá bán: VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện KAMA KDE15TN diesel

Giá bán: VNĐ
Mô tả sản phẩm: