Trong
Hoàng Hiệp
04.3566.7818
0974.96.00.88
Hoàng Anh
04.3566.7818
090.888.0407
Hoàng lan
04.3566.7818
Phùng Quý
04.3566.7818
0979.346.366
Mạnh Tùng
04.3566.7818
0987.231.827
Phương linh
04.3566.7818
0912.901.201
Huyền Trang
04.3566.7818
0904.952.811
Minh Tú
04.3566.7818
0943.90.91.98
Vũ Tài
04.3566.7818
0973.367.080
Xem
Sắp xếp theo

Máy phát điện chạy dầu DIESEL Hyundai DHY14000LE

Giá bán: 109.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:12Kw - 13Kw

Máy phát điện Hyundai HY 11000LE

Giá bán: 75.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:Công suất liên tục/tối đa: 7.5/8.5 Kw

Máy phát điện xăng HYUNDAI HY 9000LE

Giá bán: 24.500.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:- Công suất liên tục: 6KW - Công suất tối đa: 6.6KW

Máy phát điện xăng HYUNDAI HY 6000L

Giá bán: 18.500.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:- Công suất liên tục: 4.0KW - Công suất tối đa: 4.4KW

Máy phát điện xăng HYUNDAI HY 3100L

Giá bán: 12.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:Công xuất liên tục: 2.5 Kw Công xuất tối đa: 2.8 Kw

Máy phát điện Hyundai HY 2500LE

Giá bán: 12.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:Công suất (kV): 2.0-2.2 KW

Máy phát điện xăng HYUNDAI HY 2500L

Giá bán: 10.900.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:Công xuất liên tục: 2.0 Kw Công xuất tối đa: 2.2 Kw

Máy phát điện xăng Hyundai HY 1000Si

Giá bán: 15.895.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện xăng Hyundai HY 3100SE

Giá bán: 20.295.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện Hyundai HY 2000SEi

Giá bán: 18.750.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện xăng Hyundai HY 3000Si

Giá bán: 22.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện Hyundai HY 3000SEi

Giá bán: 23.200.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện Diesel Hyundai DHY 4000LE

Giá bán: 21.300.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:Công suất liên tục/tối đa:3.0/3.3 Kw, chạy dầu diesel

Máy phát điện xăng Hyundai HY 3600SEi

Giá bán: 36.800.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện Diesel Hyundai DHY 9KSEm

Giá bán: 175.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:Công suất liên tục/tối đa: 8/8.8 KW

Máy phát điện chạy dầu DIESEL HYUNDAI DHY12000LE

Giá bán: 95.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:Công xuất liên tục: 9Kw Công xuất tối đa: 10Kw

Máy phát điện chạy dầu DIESEL HYUNDAI DHY12000LE-3

Giá bán: 102.500.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:11.3-12.5 KVA

Máy phát điện DIESEL HYUNDAI DHY 6000SE

Giá bán: 33.800.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:Công xuất liên tục:5.0 Kw Công xuất tối đa: 5.5 Kw

Máy phát điện DIESEL HYUNDAI DHY 6000SE-3 (3pha)

Giá bán: 33.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:Công xuất liên tục:5.0 Kw Công xuất tối đa: 5.5 Kw

Máy phát điện xăng HYUNDAI HY 6800FE

Giá bán: 16.100.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:Công xuất liên tục: 5.0 Kw Công xuất tối đa: 5.5 Kw

Máy phát điện Hyundai HY 14000LE

Giá bán: 89.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:12Kw - 13Kw

Máy phát điện xăng HYUNDAI HY 9000SE

Giá bán: 29.700.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện xăng HYUNDAI HY 7000SE

Giá bán: 24.640.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện xăng HYUNDAI HY 7000L

Giá bán: 23.650.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm: