Trong
Hoàng Hiệp
04.3566.7818
0974.96.00.88
Hoàng Anh
04.3566.7818
090.888.0407
Hoàng lan
04.3566.7818
Phùng Quý
04.3566.7818
0979.346.366
Mạnh Tùng
04.3566.7818
0987.231.827
Phương linh
04.3566.7818
0912.901.201
Huyền Trang
04.3566.7818
0904.952.811
Minh Tú
04.3566.7818
0943.90.91.98
Vũ Tài
04.3566.7818
0973.367.080
Xem
Sắp xếp theo

Máy phát điện Kipor KDE6500T3

Giá bán: 21.365.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:Tần số định mức 50 Hz Công suất định mức 5.5 kVA Số pha 3 pha

Máy phát điện Kipor KDE6700TA

Giá bán: 29.450.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện Kipor KDE6500T

Giá bán: 26.300.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:Tần số định mức 50 Hz Công suất định mức 4.5 kVA Số pha 1 pha

Máy phát điện Kipor KDE19STA

Giá bán: 118.580.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện Kipor KDE16STA

Giá bán: 106.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện Kipor KDE12STA3

Giá bán: 79.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:Tần số định mức 50 Hz Công suất định mức 9.5 kVA Số pha 3 pha

Máy phát điện Kipor KDE12STA

Giá bán: 74.900.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:Tần số định mức 50 Hz Công suất định mức 8.5 kVA Số pha 1 pha

Máy phát điện Kipor KDE 20SS3

Giá bán: 130.500.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện Kipor KDE2500E

Giá bán: 9.680.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện KIPOR KGE6500X

Giá bán: 16.990.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện Kipor KGE6500E

Giá bán: 17.250.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện KIPOR IG2600

Giá bán: 20.300.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:1 pha 2.3-2.6KVA

Máy phát điện Kipor KDE30SS

Giá bán: 165.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:Tần số định mức 50 Hz Công suất định mức 23 kVA Số pha 1 pha

Máy phát điện KIPOR KDE 110SS3

Giá bán: 220.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện Kipor KGE 2500X

Giá bán: 8.690.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện Kipor KDE-6500E3

Giá bán: 23.870.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện Kipor KDE 9000SS

Giá bán: 22.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện Kipor KDE 11SS

Giá bán: 110.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện Kipor IG 1000S

Giá bán: 11.220.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện KIPOR IG 2000

Giá bán: 14.300.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện KIPOR KDE 16EA3

Giá bán: 21.890.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện KIPOR KDE 19EA3

Giá bán: 220.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện KIPOR KDE 6500X3

Giá bán: 24.200.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Máy phát điện Kipor KDE 60SS3

Giá bán: 239.580.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm: