Trong
Hoàng Hiệp
04.3566.7818
0974.96.00.88
Hoàng Anh
04.3566.7818
090.888.0407
Hoàng lan
04.3566.7818
Phùng Quý
04.3566.7818
0979.346.366
Mạnh Tùng
04.3566.7818
0987.231.827
Phương linh
04.3566.7818
0912.901.201
Huyền Trang
04.3566.7818
0904.952.811
Minh Tú
04.3566.7818
0943.90.91.98
Vũ Tài
04.3566.7818
0973.367.080

Xe đẩy làm vệ sinh công nghiệp Numatic SB 28W

(0) người nhận xét
Mã sản phẩm: 0
 • Bảo hành: 18 Tháng
  Trong kho: Còn hàng
  Giá bán: 5.400.000 vnđ
  Khuyến mãi:
   

     NUMATIC xuất xứ – ANH QUOÁC. Baûo haønh 18 thaùng(maïch ñieän, motor)

  Xe ñaåy laøm veä sinh ña naêng thaân xe laøm baèng chaát lieäu structofoam chòu löïc vaø chòu nhieät toát. EÂm khi di chuyeån

  Phuï tuøng bao goàm:

   

  Thuøng ñöïng nöôùc

  28 L

  Thuøng ñöïng raùc

  30 L

  Hoäp 2 ngaên

  4 L

  Boä eùp gieû lau

  01

  Baùnh xe

  4x75mm

  Size

  800x410x1250mm

   
  Sản phẩm khác